Susisiekite su mumis:
customer@elegancelink.lt

Konsultacija telefonu:
+370 677 86 393

Pirmas žingsnis
iki verslo sėkmės

privatumo politika

MB „Elegance projektai“, įmonės kodas xxxxxxxxx, buveinės adresas xxxxxxx (toliau – Bendrovė) yra projektų www.elegancecar.lt, www.elegancelink.lt valdytojas. Toliau išdėstyta „privatumo politika“ galioja visiems nurodytams MB „Elegance projektai” projektams.

1. Įvadas

1. Ši privatumo politika nustato, kaip mūsų organizacija rūpinasi ir saugo jūsų asmeninę informaciją, kurią mums pateikiate naudodamiesi mūsų paslaugomis. Mes įsipareigojame gerbti jūsų privatumą ir užtikrinti, kad jūsų asmeninė informacija būtų tvarkoma saugiai ir atsakingai.

2. Rinkimo ir naudojimo principai

2. Mes renkame ir naudojame jūsų asmeninę informaciją tik tuo tikslu, kurį nurodėte ir leidžiate. Jūsų informacija gali būti naudojama:

2.1. Teikiant paslaugas, kurias užsakėte.
2.2. Aptarnaujant jūsų sąskaitą ir vykdant susijusius užsakymo procesus.
2.3. Suteikiant jums informaciją apie mūsų produktus ar paslaugas, jei sutinkate gauti tokią informaciją.

Mes neperduodame jūsų asmeninės informacijos tretiesiems asmenims be jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai arba teisėsaugos institucijos.

3. Saugojimo ir saugumo priemonės

3. Mes įgyvendiname technines ir organizacines priemones, kad užtikrintume jūsų asmeninės informacijos saugumą nuo neteisėtos ar netinkamos prieigos, naudojimo ar perdavimo bei nuo neleistino sunaikinimo ar pažeidimo.

Mes saugome jūsų asmeninę informaciją tik tiek laiko, kiek tai būtina siekiant įgyvendinti numatytus tikslus arba tiek, kiek tai reikalauja įstatymai.

4. Jūsų teisės

4. Jūs turite teisę bet kuriuo metu:

4.1. Kreiptis į mus su prašymu pateikti informaciją apie jūsų asmeninę informaciją, kurią saugome.
4.2. Reikalauti ištaisyti bet kokius netikslius ar nepilnąs jūsų asmeninės informacijos duomenis.
4.3. Prieštarauti jūsų asmeninės informacijos tvarkymui arba paprašyti ją sunaikinti, kai tvarkymas neatitinka jūsų teisių arba teisinio pagrindo.
4.4. Pateikti skundą valstybės institucijoms, jei manote, kad jūsų asmeninės informacijos tvarkymas pažeidžia teisės aktus.
4.5. Atsisakyti lojalumo programos dalyvavimo.

5. Informacija apie pasikeitimus

5. Mes galime atnaujinti šią privatumo politiką, kad atitiktų teisės reikalavimų. Mes informuosime apie šiuos pasikeitimus paskelbdami atnaujintą privatumo politiką mūsų interneto svetainėje. Jums rekomenduojama reguliariai patikrinti šią politiką, kad būtumėte informuoti apie bet kokius pakeitimus.
Privatumo politika atnaujinta: 2024-02-08

6. Kontaktai

6. Jei turite klausimų arba susirūpinimų dėl šios privatumo politikos ar jūsų asmeninės informacijos tvarkymo, prašome susisiekti su mumis: customer@elegance.lt